UŽ STAVIAME!

Obec Rovinka sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska na Podunajskej rovine (súčasť Podunajskej nížiny), cca. 5km JV od Bratislavy a cca. 12 km SV od centra mesta Šamorín, pozdĺž cesty I. triedy č.63 smer Bratislava - Komárno. Má rozlohu 8,85 km2 a priemerná nadmorská výška obce je 132 m.n.m.

lokalita
pozemky rovinka


Z hľadiska územnosprávneho členenia patrí obec Rovinka do okresu Senec a do Bratislavského samosprávneho kraja. Má 2694 (prihlásených) obyvateľov (stav k 31.12.2012). Ide o vidiecky typ sídla pozdĺž hlavnej dopravnej komunikácie. V najbližšej dobe by sa mala začať výstavba nultého kruhu Bratislavy – D4 a taktiež rýchlostnej cesty R7. Obe komunikácie by mali priniesť viac komfortu do cestovania z a do Rovinky.

Do územia obce čiastočne zasahuje chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy. V katastri obce sa nachádza Prírodná rezervácia Topoľové hony. V obci rastie chránený strom - "Novolipnický platan" (platan javorolistý), ktorého vek sa odhaduje na viac ako 200 rokov. Popri obci vedie "stará" protipovodňová hrádza "Hornožitnoostrovná hrádza" patriaca povodiu Dunaja. Do katastra obce patria aj 2 štrkové jazerá - Malé jazero Rovinka (rozloha cca. 10ha) a Veľké jazero Rovinka (60 ha). Popri veľkom štrkovisku vyrástli záhradkárske osady, ktorých majitelia ale i viacerí občania a návštevníci využívajú vody jazera na kúpanie a člnkovanie.

Podunajská rovina, na ktorej leží obec, je najteplejšou a najsuchšou oblasťou Slovenska. Je oblasťou s najväčším množstvom slnečného svitu u nás. Vyznačuje sa krátkymi zimami a priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je okolo 35 dní. Celkové priemerné ročné zrážky za posledné desaťročie boli 350 až 500 mm. Letné teploty sú do 35 ºC.

V obci sa nachádzajú 2 škôlky, z toho jedna súkromná a základná škola. Ďalej tu nájdete ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast ako aj neštátnu stomatologickú ambulanciu.
Spojenie s Bratislavou je zabezpečované častými medzimestskými spojmi Slovak Lines, ktoré Vám zabezpečia pohodlný presun do Bratislavy.


Zväčšiť mapu